Chính sách mới về thuế có hiệu lực trong năm 2023

Chính sách mới về thuế có hiệu lực trong năm 2023

Cụ thể, các chính sách ban hành, có hiệu lực trong năm 2023 bao gồm:

1. Mức thuế bảo vệ môi trường với xăng năm 2023

Nội dung đề cập tại Nghị quyết 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 của UBTVQH về mức thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023).

2. Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022

Nghị quyết 07/NQ-CP năm 2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành.

Theo đó, giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Sau đó, Thủ tướng ban hành Quyết định 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 về giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng thuê đất trả tiền hàng năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

3. Gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2023

Nghị định 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2023 (có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2023).

4. Hướng dẫn quy định về thuế GTGT

– Ngày 28/2/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 13/2023/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 14/4/2023.

5. Thực hiện mức giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện là 1.920,3732 đồng/kWh (theo Quyết định 1062/QĐ-BCT ngày 04/5/2023 của Bộ Công Thương quyết định về giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện) để dự kiến thu thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thủy điện năm 2023, có hiệu lực từ ngày 04/05/2023.

6. Chính sách giảm 2% thuế GTGT

Ngày 15/5/2023, Chính phủ đã có Tờ trình để báo cáo tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV xem xét về việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% như đối với Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022.

Trường hợp Quốc hội phê chuẩn thông qua Nghị quyết về việc giảm thuế GTGT theo Tờ trình của Chính phủ thì:

Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 sẽ thực hiện “giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kê khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt”.

7. Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất trong nước

Ngày 21/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 36/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

8. Giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước

Ngày 28/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2023/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.