Một kế toán nhà hàng, khách sạn cần làm những gì?

Kế toán nhà hàng, khach sạn cần làm những gì? Công việc của một kế...

Cách xử lý mất hóa đơn do bị cướp giật

Nếu bị mất hóa đơn GTGT (liên 2 giao khách hàng) do bị cướp giật và có xác...

Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách Giảm Thuế GTGT năm 2023

Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023 của Chính phủ: Quy định chính sách Giảm Thuế giá...

Bán hàng có giá trị dưới 200.000 không cần phải lập hóa đơn.

Theo điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính: Bán hàng hoá, dịch vụ...

Cách viết hoá đơn nhiều trang – nhiều dòng

Theo điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ tài chính quy định về việc lập...

Cách xử lý hàng tồn bị âm trong kho

Không cân đối được đầu ra, đầu vào dẫn đến việc hàng tồn kho bị...

Các phím tắt hữu ích trong Excel kế toán

1. Các phím tắt cơ bản trong Excel: Ctrl + A : Bôi đen toàn bộ...

Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel kế toán

Hướng dẫn sử dụng hàm Vlookup trong Excel kế toán; Tác dụng của hàm Vlookup...

Cách lập báo cáo tài chính cuối năm bằng Excel

Hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán trên Excel; Cách sử dụng hàm để...

Các Điều Kiện Khấu Trừ Thuế Giá Trị Gia Tăng Đầu Vào

Sau khi thành lập, phần lớn các doanh nghiệp thường lựa chọn đăng ký khai...